Skip to main content

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

TURQUALITY®’nin Misyonu

  • Küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif oluşturmak
  • Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek
  • Yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak

TURQUALITY®’nin Hedefleri

  • Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak.
  • Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.
  • Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek.
  • Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
  • Türk firmalarının marka bilincini artırmak.
  • Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak.
  • Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak.

Marka Destek Programı Nedir?

Turquality® destek programının bir alt programıdır. Kısmen yeterli firmalar buraya alınır.

Turquality® programına başvurulduğunda yapılan değerlendirmeler sonucunda firma 100 üzerinden 50 ile 80 puan arasında alırsa Marka programına, 80 ve üstü alırsa Turquality programına yerleştirilmektedir.

Belirli başlıklardaki temel desteklerden sınırlı miktarda faydalanılır.

Marka destek kapsamında yıllık toplam üst limit 2,7 M $.

Her harcama kaleminin sınıfı ayrı sayıldığı için, bir kalemde yapılan eksik harcama diğerine aktarılmaz.