ARGEV Obezite Araştırması’nın sonuçlarını II. Ulusal Aile Hekimleri Kongresi’nde açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre obezite görülme oranı yüzde 44. Obezite görülme riski kadınlarda erkeklere göre 1,9 kat daha fazla. Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri de evliliğin obeziteyi artırdığı gerçeği. Evli olanlarda obezite görülme riski bekârlara oranla 1,5 kat daha fazla…

Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (ARGEV), Antalya Titanic Deluxe Hotel’de geçekleşen II. Ulusal Aile Hekimleri Kongresi’nde çarpıcı sonuçların çıktığı ‘Obezite Araştırması’nı ilk kez kamuoyu ile paylaştı.

ARGEV’in obezite araştırmasının sonuçlarına göre; obezite en çok kadınları tehdit ediyor. Kadınlarda obezite görülme riski erkeklere kıyasla 1,9 kat daha yüksek. Araştırmanın ulaştığı bulgulardan bir diğeri ise; evli olanlarda obezite görülme riskinin bekârlara oranla 1,5 kat daha fazla olduğu.

Diyabet, hipertansiyon ve kolesterol hastaları dikkat

Araştırmanın sonuçlarına göre tip II diyabet, hipertansiyon ve kolesterol hastaları obezite için risk taşıyor. Bunun yanı sıra sigara kullanan ve hipotiroidi değişkenlik gösteren bireylerde de obezite görülme sıklığı artıyor. Obezite görülme riski hipertansiyon hastalarında 1,9, dislipidemi (kolesterol) hastalarında 1,2 ve hipotiroidi olan hastalarda 1,2 kat daha fazladır. Sigara içen bireylerde obezite görülme riski 1,2 olurken, antidiyabetik ilaç kullananlarda 1,6 kat daha fazladır.

Üniversite mezunlarının obeziteye yakalanma oranı daha fazla

Araştırmaya göre üniversite mezunu olanlarda obezite görülme sıklığı 1,8 kat daha yüksek. Geçmiş dönemde, obezite öyküsü olan hastaların yeniden obeziteye yakalanma riski de 6,7 kat daha fazla.

Obezite salgını insan ömrünü kısaltıyor

Ülkemizde görülme sıklığı hızla artan obeziteyle ilgili ARGEV Başkanı Dr. Murat Girginer şunları söyledi: “Dünya Sağlık Örgütü’nün 2017 yılında açıkladığı rakamlara göre tüm dünyada obezite salgın bir hastalık gibi artıyor ve bu konu tüm dünyanın gündemini tehdit eden bir sağlık sorunu haline geldi. Obezite ülkemizde şişmanlık denilip geçilebiliyor oysa obezite çok dikkat edilmesi gereken sinsi bir hastalık. İnsanların yaşam kalitesini ve yaşam süresini bile derinden etkiliyor.”

Dr. Girginer, beden kitle indeksi kriterine göre obezite gelişimini etkileyen risk faktörleri arasında; yaş, cinsiyet, medeni durum, obezite öyküsü ve eğitim düzeyini sıraladı.

Obezite görülme oranı yüzde 44

ARGEV olarak Türkiye’nin obezite tablosunu ortaya koymak üzere bir araştırma yaptıklarını belirten Dr. Girginer, bu kapsamda hem doğudan hem de batıdan yoğun göç aldığı için Türkiye’yi temsil yeteneği olan Bursa’yı örneklem aldıklarını belirtti.  Girginer, toplam 17 bin 812 kişi üzerinde beden kitle indekslerini inceleyerek araştırmayı tamamladıklarını söyledi.

ARGEV Başkanı Girginer, çalışma ile Dünya Sağlık Örgütü’nün bel çevresi kriterine göre obezite görülme oranının yüzde 44,4 olduğu sonucuna ulaştıklarını vurguladı.

600 aile hekimi obeziteye karşı yürüdü

  1. Ulusal Aile Hekimleri Kongresi’ne katılan 600 aile hekimi sağlıklı nesiller için tehdit oluşturan obeziteye karşı toplumu bilinçlendirmek ve hareket etmenin önemini vurgulamak için bir de yürüyüş düzenledi.