PRWEST Global Consulting, iletişim süreçlerini sizin adınıza en etkin şekilde yönetebilmek için uzmanlık alanları geliştirmiştir.

Marka Yönetimi


4
Mevcut bir markanın itibarını korumak ve geliştirmek ya da pazarda yeni yer alacak bir ürün veya kurumu markalaştırmak üzere planlanan ve uygulanan iletişim faaliyetleridir.

Marka yönetimi, bir ürüne (mal-hizmet) kimlik kazandırmak, ürünü/kurumu rakiplerinden farklılaştırmak, pazardaki özdeş ürünlere karşı markanın gücünü korumak ve müşteri sadakatini sağlamak amacıyla yürütülür.

Bu süreçte şirket içerisinde bir ekibin yanı sıra şirket dışında bir ekibin de süreci ilerletmesi, başarı için büyük önem taşımaktadır.

Lider İletişimi

12Lider olunur mu, doğulur mu? Tartışmanın başladığı tarih bilinmiyor olsa gerek… Liderlik İletişimi Planlaması’nda ana hedef kuşkusuz “kurumsal itibar”. Kurumu bir şirket, bir siyasi oluşum ya da küçük ölçekli bir eylem grubu olarak nitelemek pekâlâ mümkün. Peki lider nasıl olur, nasıl olunur? Yüzü eskitmeden, yürüyen logoya dönüşmeden, bireysel ve kurumsal algıya sürdürülebilir şekilde pozitif değer katarak, şirketin/faaliyet alanının hassas iç dengelerini sarsmadan, elini taşın altına koyup, elini ezdirmeden, eylemin ve bireysel gerçeklerin, kapasitenin, olanak ve olasılıkların, mesajın hassas ve hayati dengeleri içinde kaybolmadan yol almayı kim istemez?

İşte böylesine bir vektörler ağı içinde, PRWEST Global Consulting olarak her boşluktaki matris kurgusunu doğru çözümleyerek, doğru strateji ve eylem planlarını oluşturarak, işi şansa bırakmıyoruz.

Pazarlama İletişimi

4Global ekonominin içinden geçmekte olduğu küresel daralmanın da etkisiyle, şirketler iletişim çalışmalarında pazarlamaya yönelik çözümlemeler, pazar paylarını artırmaya dönük stratejiler ve marka değerlerinin artırılmasının yanında sıcak satışa yönlendirici stratejik planlamalara da yani “Pazarlama İletişimine“ de ciddi şekilde ihtiyaç duymaya başladılar.

“Pazarlama İletişimi”, bugüne kadar reklam, halkla ilişkiler, promosyon ve kişisel satış olarak tanımlanırken; günümüzde ürünün özellikleri ve ambalajlanmasıyla başlayan, satış ve satış sonrası hizmetlere kadar uzanan geniş bir kavram haline geldi.

Özetle biz, müşterilerimizin pazarlama iletişimi fırsatlarını değerlendirerek, hedefleri doğrultusunda alternatif pazarlama iletişimi stratejileri geliştirerek, ürün-fayda stratejisi, ürün-konumlandırma stratejisi gibi alanlarda pazarlama iletişimi danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Medya İlişkileri ve İçerik Yönetimi

12Medya ilişkileri ve içerik yönetiminde, özellikle “içerik” etkin geri dönüşleri hızlandırmak açısından oldukça önem taşıyor. Markanın anlatmak istediğini, hem müşterilerin gözünde hem de basının algısında aynı paralelde yer almasını sağlamak, doğru hamlelerle her zaman mümkün. Kurumsal yapıyı, markayı doğru hedef kitleye ve yeni pazarlara anlatabilmek için de medya ilişkileri vazgeçilmez olabiliyor.

Doğru anlatımı, bilgi paylaşımının doğru zamanda belli bir stratejiyle özgünleştirerek sağlıyoruz. İçerik yönetimiyle kurumda var olanı, farkındalık yaratarak sistematik olarak yeniden düzenliyoruz. İlgili sektörlerin her noktasına hakim olup geleceğin taşlarını uzmanlarımızla beraber yerleştiriyoruz. Hızlı, dinamik, hedefe kitlenen, işin ehli bu ekiple “ama” olmadan ilerliyor, yani kısaca, medya ilişkileri ve içerik yönetimi yeni, kocaman bir nefes ile sistemin oyuncusu değil, oyun kurucusuyuz.

Siyasal İletişim Danışmanlığı

4Siyasal iletişimin üç temel unsurundan biri kitle iletişim araçları, diğeri hedef kitle ve üçüncüsü de siyasal aktörlerdir. Bu aktörler; Devlet Başkanı, hükümet, siyasal partiler, milletvekilleri, parti yönetim kadroları, belediyeler, tüm bunlara aday olanlar ve sivil toplum örgütleridir. Siyasal aktörler, hedef kitleye yönelik medya aracılığıyla, doğrudan kendileri ya da siyasal iletişim danışmanları aracılığıyla mesajlar üretirler. Çünkü, kamuoyunun ikna edilmesi, partinin görüşlerinin anlatılması ve halkın ikna edilebilmesi için liderin yanı sıra bu aktörlere de ihtiyaç vardır ve onlar aslında partilerinin başarı oranına da katkı sağlayan kişilerdir. Bu aktörlerin, iletişimi doğru yönetmesi hayati önem arz eder. Siyasal iletişim ise önce iletişim kurmakla başlar ve önemli olan, doğru mesajları, doğru kanal üzerinden, doğru zamanda vermektir. Siyasetin ve iletişim araçlarının işbirliği, kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi, olayların ve gelişmelerin yönü konusunda farkındalık yaratılması, toplumsal projelere, kalkınmaya ve sürdürülen politikalara katılmalarının ya da omuz vermelerinin sağlanması içindir.

PRWEST Global Consulting, siyasal iletişim danışmanlığını, tam da bu nedenlerle, sıradan iletişim faaliyeti olarak görmeyip bunun çok üstüne çıkarak, alanının uzmanı akademisyen ve medya profesyonellerinden oluşan, iletişimde mükemmellik kadrosu ile konuyu en üst bilgi ve deneyim düzeyinden, en doğru bakış açısı ile ele alıyor ve gerçek bir Stratejik Siyasal İletişim Danışmanlığı hizmeti sunuyor.

Kurum İçi İletişim ve Değişim Yönetimi

12PRWEST Global Consulting olarak kurum içi iletişimin, kurumsal itibarı oluşturmada en önemli taşıyıcı olduğu düşüncesindeyiz. Çalışanlarla iletişim, sunulan hizmetin ve/veya ürünün kalitesini yükseltmek, dolayısıyla müşteri memnuniyetini sağlamak için çok önemli bir anahtar.

Tüm algı araştırmalarında istisnasız karşımıza çıkan bir sonuç var. O da şu: Kamuoyu ve tüm sosyal paydaşlarda ‘en güvenilir bilgi kaynağı’ olarak kurum çalışanları gösteriliyor. Böylesi önemli bir bilgi kaynağı ile iletişimi yani Kurumiçi İletişim’i doğru yönetebildiğimiz zaman neredeyse ücretsiz ulaşabildiğimiz bir ‘iletişim ordusu’ hazırlamış oluyoruz. Bunu basit bir örnekle açıklayabiliriz: Bünyesinde 3.000 kişi çalıştıran bir kuruluş düşünelim. Bu 3.000 kişinin haftada en az 10 kişi ile iletişim içinde olabileceği tahmin ediliyor. Eder 30.000 kişi. Bu 30.000 kişinin ise etkiledikleri ikinci halkanın kişi başına en az 4 kişi olduğu biliniyor. Yani tam 120.000 kişi. İşte size bir kuruluşun iş sonuçlarını doğrudan etkileyecek, mesajları dolaysız iletebilecek bir “iletişim ordusu”…

PRWEST Global Consulting olarak sunduğumuz Kurum içi İletişim hizmetini çalışan memnuniyetini artırmak, entelektüel katma değeri yüksek, adanmış ve etkili çalışanlar oluşturmak hedefiyle kurguluyoruz.

Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

4Markam bilinsin, tercih edilsin, itibarım yüksek olsun…Bunu herkes istiyor elbette…

Ancak esas soru şu: Rekabette nerede farklılaşabiliyoruz?

İşte bu sorunun yanıtını ararken, kendi başına temel bir yaklaşımı oluşturan “Toplumsal Sorumluluk Projeleri” ana hareket noktalarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Kazanırken, topluma da kazandırdığını gösterebilen, sosyal paydaşlarını “sorumlu” bakış açısının “samimi bir duruş” olduğu konusunda ikna edebilen kurumlar elbette ki rekabette ayrışıyor ve itibarlarına kalıcı bir katkı sağlıyor…Eski tabirle “Benden sonra tufan” yaklaşımı, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, ortaklar, yatırımcılar diye uzayıp giden paydaş çevrede, bazen kısa süreli alıcı bulsa da, “kalplere dokunan sihirli dokunuşu yakalayan markalar” sadık müşteri, güvenen iş ortağı, inanan çalışanla rekabette farkı yakalıyor.

Dijital İletişim

12Dijital iletişimi web sitesi tasarlamak veya sosyal medya hesapları yönetmenin çok daha fazlası olarak görüyoruz. Dijital iletişim vizyonumuz; iletişim, yaratıcılık ve teknolojiyi birleştiren çözümler oluşturmak üstüne kurulu. Yenilikçi bakış açımızla doğru araçları bir araya getiriyor ve gerçek zamanlı kurum ve marka hikayeleri yaratıyoruz.

Dijital iletişim servislerimizin çerçevesini şöyle çiziyoruz:

  • Konvansiyonel ile dijital iletişimin entegrasyonu ile gerek kurum gerekse hedef kitleler için maksimum fayda yaratmak
  • İletişim stratejisi odaklı doğru kanal, sosyal medya ve araç kullanımı
  • Kurumlara ait hedef kitleler odaklı içerik üretimi ve yönetimi
  • Sosyal medyanın gerçek zamanlı iletişimle entegrasyonu
  • Mobil ve cihaz odaklı dijital iletişim
Markalaşmanın en önemli adımı algı yönetimidir.