Skip to main content

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik dünyada gelişme gösteren, hükümetlerin birbirleriyle ve doğa ile uyumlu hale gelebilmek adına öneri ve kanunlar koyarak çeşitli uygulamalar geliştirdikleri bir yaşam modeline dönüşmüştür. Sanayi ve işletmeler hem kendi ülkelerinde bulunan Net Sıfır Hedeflerine hem de ihracat yaptıkları ülkelerin hedef ve sistemlerine uyumlu hale gelebilmek için stratejiler geliştirmelidir. Bu uyumu sağlayamayan üreticiler bulunduğu pazarda değer kaybederek müşteri bulmada zorluklar yaşamak ve ağır vergiler ödemek gibi sorunlarla karşılaşabilmektedir.

Kuruluşunuzun değişen şartlara adaptasyonunu sağlamak, mevcut sistemin ilgili politikalara uyumlu hale getirmek, gelişen trendleri takip etmek, strateji geliştirme çalışmalarını verimli şekilde ilerletmek ve operasyonel stratejilerinizi güncel tutmak kurumlar için önem taşımaktadır.

Sürdürülebilir Gelecek ve Kurumlar İçin

Stratejik Yaklaşım

100%

Uzun Vadeli Planlama

100%

Değer ve Kültürel Özelliklerin Entegrasyonu

100%

Üretim ve Hizmet Alanlarının Adaptasyonu

100%

Sürdürülebilirlik İletişimi

100%

Sürdürülebilirlik Raporu Oluşturulması

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu (United Nations Global Compact Communication on Progress – UNGC CoP)

Sürdürülebilirlik Stratejisi

Kurumun Sürdürülebilirlik Strateji  ve politikalarının hazırlanması, yol haritası ile ilgili aksiyon planı oluşturulmasını içerir.

Sosyal Etki Analizi

Stratejik Pazarlama Yönetiminin, dolayısıyla sürdürülebilirliğin gerçeğinin giderek müşteri, toplum, fayda yaratma, değer katma üzerine gelişmesi etkisinin artmasıyla da Sosyal Etki Analizlerinin önemi giderek artmaktadır.

Ürün ve faaliyetlerin etkileri paydaşlar üzerinde olumlu ve/veya olumsuz birçok etki bırakabilmektedir. Sosyal etki analizleri ile bu söz konusu etkileri ölçümlemek hem iş risklerini azaltmakta, hem de gelir artışında etkili olabilmektedir.

Paydaş Diyaloğu

Sürdürülebilirliğin en önemli amaçlarından biri de stratejileri paydaş beklentileri üzerine kurgulamaktır. Faaliyetlerimizden etkilenen ya da kendilerinden etkilendiğimiz tüm gruplar; paydaşlarımız olarak nitelendirilmektedir.

Dolayısıyla; paydaşlarımız ile mevcut diyaloglarımızın sürdürülebilirlik perspektifi açısından irdelenmesi ve bu doğrultuda paydaş diyalogları gerçekleştirilmesiyle etkili bir sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planı oluşturulabilir.

Sürdürülebilirlik İletişimi

Sosyal sorumluluk projeleri de dahil olmak üzere, sürdürülebilirlik faaliyetlerinin iletişiminin doğru ve etkili bir biçimde yapılması da önem taşıyor. Tutarlı, doğru yapılandırılmış ve iyi bir yönetim stratejisinden gelen pazarlama stratejisi ve iletişim planları; projelere, firmalara ve topluma değer katıyor.